watch
Home Historia

Historia Parafi

Email Drukuj PDF

KRONIKA PARAFII

pod wezwaniem

Świętej Rodziny


z siedzibą w Mławie przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2

w powiecie mławskim, województwie mazowieckim.

Regon: 130862809
NIP: 569–16–94–900

Konto bankowe:  
PKO SA
64 1240 2034 1111 0000 0308 6531


Proboszcz:
Ks. mgr Sławomir Kowalski od 2001 roku
Telefon: 0 23 655 34 56

Terytorium (ulice):
Mława:
Armii Krajowej, Bagińskiego, Braci Koszutzkich, Bema, Broniewskiego, Chopina, Ciechanowska, Dobra, Dmowskiego, Dąbrowskiej, Dudzińskiego, Dobrskiej, Fedorczyka, Hubala, Hallera, Chabrowa, Chabrowa, Jaśminowa, Jagiellonki, Karcza, Kilickiego, Konwaliowa, Kopernika, Konopnickiej, Krajowskiego, Kwiatowa, Korczaka, Księcia Maciusia, Lawicz–Liszki, Lipowa, Makowa, Mrozowskiej, Misia Puchatka, Nowoleśna, Narcyzowa, Olsztyńska, Osiedle Młodych, 80 Pułku Piechoty, Paderewskiego, Padlewskiego (lewa strona od nr 45), Piechowskiego, Prusa, Piłsudskiego (prawa strona), Powstańców Wilelkopolskich, Republiki Pińczowskiej, Różana, Sucharskiego, Sikorskiego, Słoneczna, Szpitalna, Storczykowa, Skłodowskiej, Staszewskiego, Staszica, Torfa–Załęskiego, Tulipanowa, Traugutta, Tuwima, Witosa, Wójtostwo (lewa strona od nr 25, prawa strona od nr 42), Wojska Polskiego.
Ilość mieszkańców: 6.550

2001

 • W połowie września 2000 roku Kuria Diecezjalna Płocka poinformowała władze miasta Mławy zamiarze erygowania w Mławie nowej parafii. W mieście liczącym ponad 30 tys. mieszkańców będzie to czwarta parafia. Nowy kościół zostanie usytuowany na nie zabudowanym obecnie obszarze u zbiegu ulic Mikołaja Kopernika Płk. Torfa Załęskiego. Sześć działek na tym terenie o powierzchni ok. 50 arów jest własnością gminy miejskiej w Mławie. Kuria Płocka wystąpiła z wnioskiem do Zarządu Miasta Mławy o dokonanie stosownej zmiany na grunty stanowiące własność parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika zlokalizowane w rejonie ulicy Dzierzgowskiej i przeznaczone na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Ksiądz Sławomir Kowalski otrzymał upoważnienie do podejmowania wszelkich działań i występowania w urzędach w sprawach związanych z organizowaniem nowej parafii. Ksiądz Sławomir Kowalski przez 5 lat był wikariuszem parafii Św. Stanisława Biskupa Męczennik, a w dniu 30 maja 2001 roku przypada 14 rocznica Jego Kapłaństwa. marca 2001 roku rozpoczęto prace przy przygotowaniu działki pod budowę kościoła kaplicy, a już 8 marca przystąpiono do wykopów pod fundamenty kaplicy. Budowę kaplicy łącznie ogrodzeniem terenu wykonywane przez Firmę Budowalną Jerzego Celmera ukończono na początku maja. W Niedziele 13 maja 2001 roku o godzinie 18.00 została odprawiona Msza Święta z udziałem księdza biskupa Romana Marcinkowskiego, który dokonał poświęcenia kaplicy i oficjalnie ogłosił, iż proboszczem paraafii pod wezwaniem Świętej Rodziny został mianowany ksiądz Sławomir Kowalski.
Wśród wielu gości zaproszonych na tę uroczystą mszę świętą byli m. in.
Proboszczowie parafii mławskich:
 • ksiądz kanonik Sławomir Malinowski – proboszcz parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika,
 • ksiądz kanonik Wiesław Gutowski – proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski,
władze samorządowe miasta i powiatu:
 • Henryk Antczak – burmistrz Mławy,
 • Jerzy Rakowski – wiceburmistrz,
 • Andrzej Grzymkowski – starosta,

z liturgii Mszy Świętej 13.05.2001r.

Przyjmując do naszych umysłów i serc pouczenie Jezusa o przykazaniu miłosci, módlmy się wspólnie do naszego Ojca w niebie.
(z liturgii Mszy Świętej 13.05.2001r.)

 1. Duch Święty zgromadził różne narody, prośmy o zjednoczenie Kościoła, aby wszyscy chrześcijanie jednym językiem miłości chwalili Boga za jego dary.
  Ciebie prosimy ...
 2. Panie Jezu, polecamy Ci Jana Pawła II, biskupów polskich a szczególnie obecnego wśród nas ks. bp. Romana Marcinkowskiego, aby Bóg w Trójcy Świętej Jedyny umacniał ich swoimi łaskami w prowadzeniu Kościoła drogami przykazań.
  Ciebie prosimy ...
 3. Stwórco świata, polecami Ci mieszkańców Mławy, władze samorządowe, aby w duchu miłości i Bożych Praw przyczyniali się do braterskiego współżycia i rozwoju naszego miasta.
  Ciebie prosimy...
 4. Boże wszechmogący, oddajemy Ci nową parafię, nas i jej mieszkańców oraz księdza proboszcza abyśmy w duchu miłości pogłębiali swoją wiarę, wzrastali moralnie dążyli za wstawiennictwem Maryi do zjednoczenia z Chrystusem przez uświęcanie naszego życia.
  Ciebie prosimy ...
 5. Nasz Zbawicielu, oddajemy Ci mieszkańców rodzimej parafii Św. Stanisława Biskupa Męczennika, jej duszpasterzy z księdzem dziekanem, nich w nowej rzeczywistości Twoja łaska pozostanie z nimi, oraz pozwoli wszystkim czterem parafiom współpracować w duchu miłości dla dobra Kościoła i naszego miasta.
  Ciebie prosimy ...
 6. Boże, Ty pragniesz mieszkać w żywej świątyni ludzkiego serca, spraw aby w nas zgromadzonych dzisiaj przed Tobą w nowo poświęconej kaplicy przez księdza biskupa Romana nigdy nie zabrakło miejsca dla Ciebie i miłości do bliźniego.
  Ciebie prosimy ...

Boże Ojcze, który uczyniłęś swego Syna naszym pojednaniem, daj nam wzajemną miłość abyśmy zasłużyli na nazwę uczniów Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków.
 • 27 maja 2001 roku ksiądz proboszcz udzielił pierwszego Sakramentu Chrztu, który przyjęła Weronika Sęczkowska.
 • 9 czerwca 2001 roku okazał się szcześliwym dla pary Rafała Kujtkowskiego i Moniki Marty Morawskiej, która jako pierwsza w parafii otrzymała Sakrament Małżeństwa. Ślubu udzlielił ksiądz proboszcz Sławomir Kowalski.
 • 5 czerwca 2001 roku odbyła się Olimpiada Niepełnosprawnych pod patronatem ks. bp. Stanisława Wielgusa, Mirosława Koźlakiewicza – sekretarza stanu kancelarii premiera Jerzego Buzka i posła Mariusza Ambroziaka.
  Inauguracyjną Mszę Świętą w kaplicy w parafii Świętej Rodziny odprawił ksiądz biskup pomocniczy Roman Marcinkowski. Po Mszy Świętej przy dźwiękach orkiestry OSP z Mławy zawodnicy i goście przemaszerowali na stadion miejski, gdzie odbyła się ceremonia wciągnięcia flagi państwowej na maszt i defilada olimpijczyków. Na zawody przyjechali wychowankowie Specjalnych Ośrodków Szkolno–Wychowawczych, Szkół Specjalnych oraz Domów Opieki Społecznej z wielu miejscowości byłego województwa ciechanowskiego: Pułtuska, Żuromina, Bądzyna, Strzegowa, Ciechanowa, Jońca, Gołotczyzny. Oprócz kilkunastu konkurencji tradycyjnych były różwnież zabawy i konkursy zręcznościowe występy artystyczne. Zawody odbyły się pod hasłem: „... Pragnę zwyciężyć, lecz jeżeli nie będę mógł zwyciężyć niech będę dzielny w swym wysiłku ... „ Imprezę zorganizował Uczniowski Klub Sportowy „PROMYK” przy specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Mławie oraz europejskie Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej.
  Olimpiada zakończyła się rozdaniem dyplomów nagród.
 • 14 czerwca 2001 roku obchodziliśmy Święto Bożego Ciała. Od kilku lat w procesji łączyły się dwie parafie Świętego Stanisława Biskupa Męczennika i Matki Bożej Królowej Polski. W tym roku dołączyła nasza parafia Świętej Rodziny. Mszę Świętą poprzedzająca procesję celebrował proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski, ksiądz kanonik Wiesław Gutowski a homilię wygłosił proboszcz parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika ksiądz Sławomir Malinowski.
 • 29 czerwca 2001 roku mieszkańcy Mławy uczestniczący w pielgrzymce do Medjugorie w Hercegowinie przywieźli zakupioną tam figurkę Matki Bożej, którą parafianie przywitali modlitwami. Pielgrzymce przewodniczyli ojciec Karmelita Piotr Męczyński. Z Sanktuarium Matki Bożej Bolesnejw Oborach i ksiądz Romuald Andruszkiewicz–były wikariusz parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika.
 • 1 lipca 2001 roku prefektem naszej parafii został ksiądz Robert Banasiak, który w 1999 roku ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Płocku i 29 maja tegoż roku z rąk biskupa Romana Marcinkowskiego otrzymał święcenia kapłańskie. Ksiądz Robert pochodzi z parafii Duczynin, a pierwszą swoją posługę pełnił przez 2 lata w parafii Świętego Wojciecha w Szreńsku.
 • 9 września 2001 roku został poświęcony obraz Świętej Rodziny–symbol naszej parafii. Obraz autorstwa pana Szyłejko ufundował ksiądz Jan Majewski.
 • 14 września ksiądz proboszcz Sławomir Kowalski dokonał poświęcenia i okadzenia Krzyża. Krzyż ten był niesiony 30 marca 2001 roku w drodze Krzyżowej z parafii Matki Bożej Królowej Polski do kościoła Świętego Wawrzyńca na cmentarzu. Po ceremoniach poświecenia i okadzenia Krzyż ustawiono na placu przed Kaplicą.
 • Jesienią 2001 roku prace związane z ociepleniem Kaplicy wykonała Firma Budowlana Jerzego Celmera.
 • Środki finansowe na ułożenie chodnika la pieszych wzdłuż ulicy–Torfa Załęskiego i parking przekazał Zarząd Miasta a czynności związane z realizacją tego zadania wykonali pracownicy Miejskiej Służby Drogowej w Mławie.
 • 10 listopada 2001 roku w przybliżeniu sprawdzono frekwencję parafian na niedzielnych Mszach Świętych. Z ogólnej liczby 6.550 mieszkańców wiernych szacuje się na 6350. W tym dniu w Mszach Świętych uczestniczyły 1.852 osoby, w tym:
  • kobiety- 1149,
  • mężczyźni- 703.
 • Do Komunii Świętej przystąpiło 495 osób w tym:
  • kobiet- 356
  • mężczyzn- 130
 • Od drugiej Niedzieli Adwentu, tj. od dnia 9 grudnia 2001 roku w naszej parafii odbywa się peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego.

2002

 • 13 kwietnia 2002 roku Bractwa Różańcowe prowadziły w naszej Kaplicy Różaniec Papieski (nocne czuwanie).
 • W dniach 14–23 kwietnia 2002 roku obchodzony był w Mławie Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. W każdej parafii odbywały się liczne uroczystości. W naszej parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny w Niedzielę 21 kwietnia na Mszy św. o godz. 10.30 wystąpiła „Kapela Brodów”. Przed Kaplicą zorganizowano festyn, na którym odbywały się różne zabawy i konkursy. Artyści „Teatru Za Dwa Grosze” w przygotowanym przez siebie repertuarze zabawiali dzieci i młodzież. Wieczorem przy ognisku z akompaniamentem Roberta Szprengla zebrani śpiewali pieśni patriotyczne i religijne, recytowano wiersze o tejże tematyce.
  Goście V Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej:
  • Marek Robak,
  • Teatr ADONAI,
  • Jerzy Zelnik,
  • Andrzej Ostromęcki,
  • Anna Faber,
  • Zdzisław Pękalski,"
  • Miłujcie się "Katolicki Dwumiesięcznik Społecznej Krucjaty Miłości z redaktorem naczelnym ks. Mieczysławem Piotrowskim TChr,
  • Janusz Prusinowski, Anna i Witold Broda.
 • W niedzielę 26 kwietnia 2002 roku ksiądz biskup Stanisław Wielgus udzielił Sakramentu Bierzmowania na dwóch Msza św. o godz. 16.00 i 18.00. Do Bierzmowania przystąpiło 240 Parafian–klasy III szkół średnich i klasy III gimnazjum.
 • Następnie odbyła się uroczystość poświęcenia przez księdza biskupa kamienia węgielnego pod budowę Kościoła. Na tę uroczystość zostali zaproszeni księża z zaprzyjaźnionych mławskich parafii: ksiądz Wiesław Gutowski, ksiądz Sławomir Malinowski (już w stanie spoczynku), i obecny proboszcz parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika ksiądz kanonik Ryszard Kamiński.
 • Podczas przedłużonego weekendu w dniach od 1 do 5 maja 2002 roku prefekt Robert Banasiak przebywał z młodzieżą ze scholi, oazy i z ministrantami na kilkudniowej wycieczce w Trójmieście. Celem wyjazdu była integracja i poznanie członków tych grup. W planie wycieczki było zwiedzanie Gdańska, Gdyni i Sopotu. Młodzież zwiedziła także zamek w Malborku. 3 maja uczestnicy wycieczki berali czynny udział w Mszy świętej w Kościele parafialnym Świętej Rodziny w Gdańsku w Stogach.
 • W Niedzielę 12 maja 2002 roku odbyła się uroczystość przyjęcia przez 74 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Mławie I Komunii Świętej. Przez następny tydzień począwszy od 13 maja (pierwsza rocznica powołania parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny) dzieci uczęszczały do Kaplicy na uroczystości „Białego Tygodnia”.
 • Tydzień później 19 maja 2002 roku odbyła się uroczystość Odnowienia Przyrzeczenia Chrztu Świętego. Brało w niej udział 107 dzieci–uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 6 w Mławie.
 • Na 82 rocznicę urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II Ryszard Juszkiewicz podarował naszej parafii portret Papieża namalowany przez Zofię Guzowską.
 • 30 maja przypadło Święto Bożego Ciała. tym roku w uroczystych procesjach każda parafia uczestniczyła samodzielnie. U nas trasa procesji prowadziła, ulicami: Powstańców Wielkopolskich, Płk Dudzińskiego, Mikołaja Kopernika i Płk Torfa Załęskiego, przy których przystrojono tradycyjnie cztery ołtarze. W asyście procesji niesiona była jedna chorągiew z wizerunkiem Matki Bożej Fatimskiej, poduszka i krzyż procesyjny. Chorągiew ufundowała parafianka Maria Sobotka z ulicy M. Kopernika.
 • 14 lipca 2002 roku do naszej parafii przybył trzeci kapłan ksiądz prefekt Grzegorz Adamiak pochodzący z parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Strzegocinie. Świecenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Stanisława Wielgusa 8 czerwca 2002 roku.
 • W sierpniu ksiądz Grzegorz prowadził w naszej Kaplicy spotkania pielgrzymkowe, a podczas corocznej Pielgrzymki na Janą Górę 8 sierpnia 2002 roku na Górze Świętej Małgorzaty odbyła się Msza Święta prymicyjna, w której uczestniczył ksiądz Grzegorz Adamiak wraz z innymi księżmi wyświęconymi w bieżącym roku.Wśród dziewięciu nowo wyświęconych kapłanów diecezji płockiej dwóch pochodziz Mławy z parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika:
  • ksiądz Piotr Grzywaczewski,
  • ksiądz Tomasz Markowicz.
 • W sobotę 10 sierpnia 2002 roku zapoczątkowano prace związane z budową Kościoła i Domu Parafialnego–rozpoczęto wykopy pod fundamenty. Ksiądz Proboszcz odmawia modlitwę przed wbiciem „pierwszego szpadla” pod fundamenty Kościoła. Symboliczne rozpoczęcie przez Księdza proboszcza prac budowlanych przy Kościele.
 • 12 sierpnia 2002 roku Ksiądz Robert Banasiak wyjechał wraz z młodzieżą ze scholii ministrantami na tygodniową wycieczkę do Zakopanego. Zamieszkali na kwaterach prywatnych w Białym Dunajcu. Podczas wycieczki zwiedzali między innymi Kraków (Wawel), Zakopane, spacerowali po „Krupówkach”, odbyli piesze wycieczki po górach, wjechali kolejką szynową na „Gubałówkę”. Poza zwiedzaniem zabytków Krakowa ostatniego dnia wycieczki uczestniczyli oni przede wszystkim wraz z ponad trzymilionową rzeszą wiernych w spotkaniu z Papieżem Janem Pawłem II na Mszy świętejna Krakowskich Błoniach podczas Jego IX Pielgrzymki do Polski.
 • Na Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny państwo Ryszard i Ewa Juszkiewiczowie ufundowali obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Obraz namalowany przez panią Zofię Guzowską został poświęcony 15 sierpnia 2002 roku na Mszy świętej o godzinie 9.00.
 • W miesiącach sierpień, wrzesień i październik 2002 roku prowadzono intensywne pracenad wylewaniem fundamentów Koscioła.
 • 1 września 2002 roku Ksiądz Grzegorz Adamiak został przeniesiony do Parafii Św. Jana Kantego na Wólce. Natomiast ksiądz mgr Roman Jankowski Prefekt Szkół Katolickich w Mławie podjął drugi rok obowiązków duszpasterskich w naszej parafii.
 • We wrześniu zaczął tworzyć się chór parafialny dorosłych prowadzony przez pana Jerzego Łukaszewskiego, który od czerwca tego roku pełni funkcję organisty. Przygotowuje on oprawę muzyczną do Mszy św. o godzinie 9.00.
 • Również od września w pierwszą sobotę każdego miesiąca o godzinie 21.00 jest odśpiewany Apel Maryjny poprzedzany trzydziestominutowymi rozważaniami o Panu Bogu, adoracją Najświętszego Sakramentu, śpiewaniem pieśni przez scholę oraz odmawianiem jednej dziesiątki różańca.
 • Od 1 października 2002 roku prowadzenie zespołu muzycznego młodzieży (Msza św.o godzinie 10.30) objęła pani Marta Kowalkowska – nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 6. Wcześniej scholę prowadził Wiesław Moszczyński.
 • W ciągu pierwszego roku istnienia naszej Parafii zawiązały się cztery kółka różańcowe, w roku bieżącym powstało piąte.
 • W październiku Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił List Apostolski o Różańcu Rosarium Virginis Mariae, co znaczy Różaniec Najświętszej Panny Maryi. Dwudziesty piąty rok swojego pontyfikatu Papież ogłosił rokiem różańca. Przez cały październik na Mszach św. wieczornych odczytywany był list papieski. Od listopada w czwartki odmawiana jest w naszej Parafii czwarta tajemnica różańca – Tajemnica Światła ustanowiona przez Ojca Świętego, natomiast Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątki.
 • 25 października 2002 roku zawelbowano parter Domu Parafialnego oraz zakończono prace przy fundamentach Kościoła wyprowadzając je do stanu „zerowego”.
 • Od 3 listopada 2002 roku adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się od poniedziałku do piątku o godzinie 17.00. Wcześniej adoracja odbywała się przez trzy dni w tygodniu. Od poniedziałku do czwartku odmawiany jest różaniec, a w piątek Koronka do Bożego Miłosierdzia.
 • 7 listopada 2002 roku odbyła się wizytacja kanoniczna Parafii pw. Świętej Rodziny przez Dziekana mławskiego księdza kanonika dr Ryszarda Kamińskiego. Podpisano Księgi Parafialne.
 • Na przełomie 2002 i 2003 roku ukończono prace nad doprowadzeniem budowy Domu Parafialnego do stanu surowego zamkniętego.

2003

 • W piątek 9 maja 2003 roku o godzinie 16.00 Ksiądz Biskup Roman Marcinkowski udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży gimnazjum, natomiast na Mszy św. o godzinie 18.00 Sakrament Bierzmowania przyjęła młodzież szkół średnich. Po Komunii św. Ksiądz Biskup przeszedł asystą liturgiczną na plac budowy Kościoła, gdzie odmówił modlitwę i poświęcił kamień węgielny. Kamień węgielny stanowi cegła z drzwi Bazyliki Świętego Jana na Lateranie w Rzymie wyjęta w roku jubileuszowym 2000. Uroczysty akt wmurowania kamienia węgielnego przez Pana Jerzego Celmera i Biskupa Romana Marcinkowskiego. Kamień węgielny wmurowany w ścianę Kościoła.
 • 11 maja 2003 roku gościliśmy w naszej Parafii księdza Gabriela Hupera i Siostry Agatę i Katarzynę z Samarytańskiego Ruchu Maryi „Jedność” Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi. Ksiądz wygłosił homilię na wszystkich Mszach św. Natomiast Siostry odczytały fragment z Pisma Świętego. Pod koniec Mszy św. w kilku słowach przybliżyły działalność Ruchu „Jedność”, który obecnie zajmuje się między innymi budową Miasteczka Osób Niepełnosprawnych w Grabiu nieopodal Krakowa.
 • W Niedzielę 18 maja 2003 roku 62 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6 przystąpiłodo I Komunii Świętej. Mszę świetą odprawił Ksiądz Robert Banasiak a liturgię przygotował Ksiądz Proboszcz Sławomir Kowalski. Tydzień później klasy IV odnowiły Przyrzeczenie Chrztu św.
 • 19 czerwca 2003 roku w Święto Bożego Ciała ołtarze ubrane były podobnie jak w zeszłym roku. Mszę św. poprzedzającą procesję odprawił w murach budującego się Kościoła Ksiądz Proboszcz Sławomir Kowalski, natomiast homilię wygłosił zaproszony na tę uroczystość Ksiądz Marek Wilczewski z Bogurzyna.
 • Po wmurowaniu kamienia węgielnego rozpoczęły się kolejne etapy budowy Kościoła.
 • Od 28 czerwca 2003 roku mama w Parafii nowego wikariusza. Ksiądz Sebastian Krupniewski pochodzi z Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Płocku. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Biskupa Stanisława Wielgusa 8 czerwca 2002 roku. Pierwszy rok swoją posługę kapłańską pełnił w Parafii św. Urbana w Baboszewie. Pracę w naszej Parafii rozpoczął odprawieniem Mszy św. w mławskim szpitalu i spotkaniu z chorymi w Hospicjum.
 • W dniach od 11 lipca 2003 roku do 30 sierpnia 2003 roku w świeżo częściowo wykończonym Domu Parafialnym odbywały się rekolekcje Animatorów Ruchu Rodzin Nazaretańskich. W pięciu turnusach uczestniczyły osobyz różnych stron Polski oraz z pięciu krajów Europy.
 • Pielgrzymkę duchową podczas Pielgrzymki na Jasną Górę w tym roku rozpoczął Ksiądz proboszcz, a do końca poprowadził Ksiądz Sebastian. W modlitwie uczestniczyło około 200–250 Parafian.
 • W sobotę 9 sierpnia br. W rocznicę rozpoczęcia budowy Kościoła modliliśmy się Różańcem Papieskim w nocnym czuwaniu.
 • Również w sobotę 13 września wyruszyła z naszej Parafii Pielgrzymka do Matki Boskiej Żuromińskiej. Mszę św. o godzinie 22.30 odprawił przewodniczył nocnej wędrówce Ksiądz Sebastian.W Pielgrzymce wzięło udział 160 osób.
 • W Niedzielę 26 października 2003 roku na Mszy św. o godzinie. 9.00 została poświęcona figurka Jezusa Miłosiernego zakupiona przez pracowników Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie uczestniczących w Pielgrzymce do Częstochowy. Figurka ta jest upamiętnieniem nawiedzenia naszych rodzin przez obraz Jezusa Miłosiernego. W zeszłym roku Pielgrzymi tego zakładu ufundowali Parafii Krzyż Ołtarzowy.
 • 31 października 2003 roku zakończono prace przy budowie Kościoła przed okresem zimowym.
 • W dzień Wszystkich Świętych 1 listopada 2003 roku Mszę św. na Cmentarzu Komunalnym poprowadziła nasza Parafia. Homilię wygłosił Ksiądz Proboszcz Sławomir Kowalski. Ofiary zebrane zostały przeznaczone na cel naszej Parafii.
 • W sobotę 15 listopada 2003 roku i w Niedzielę 16 listopada 2003 roku gościliśmy w Parafii Księdza Romualda Jaworkiego wraz z trzema osobami świeckimi z Centrum Pomocy Pastoralno–Psychologicznej „METANOIA” z Płocka. Centrum prowadzi relacje małżeńskie i rodzinne. W sobotę o godzinie 17.00 Ksiądz Jaworski spotkał się z młodzieżą przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania, natomiast w Niedzielę wygłosił homilię na wszystkich Mszach św.
 • W pierwszą Niedzielę po Bożym Narodzeniu obchodzimy dzień Świętej Rodziny. Jest to także Święto naszej Parafii. W tę Niedzielę uroczystą Mszę św. o godzinie 10.30 odprawił Ksiądz prałat Sławomir Malinowski, natomiast homilię wygłosił Ksiądz Profesor Waldemar Graczyk z Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Ksiądz Waldemar jest profesorem historii i jendocześnie dyrektorem biblioteki seminaryjnej, która służy pomocą klerykom od 75 lat.

2004

 • Podczas tegorocznej Kolędy 2004 roku w odprawianiu Mszy św. wieczornej pomagał Ksiądz Kanonik Hieronim Góralski, który w 2003 roku obchodził pięćdziesięciolecie kapłaństwa. Ksiądz Góralski pomaga czasem w słuchaniu spowiedzi św.
 • W lutym 2004 roku zakończyła się perygrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego, która trwała 2 lata.
 • Rekolekcje Wielkopostne trwające w tym roku w dniach 14–16 marca prowadziła bs. dr Andrzej Pelec ze Zgromadzenia Księży Pallotynów w Ołtarzewie.
 • W wielki Czwartek podczas Mszy św. w procesji darów na ręce Księdza Proboszcza złożony został baldachim wraz z welonem na Najświętszy Sakrament. Jest to dar od kółek różańcowych.
 • Dekoracje Grobu Pańskiego przygotował ks. Robert przy pomocy plastyka z M.D.K. p. Pachałko.
 • 18 kwietnia w Niedzielę Miłosierdzia Bożego uroczysta Msza św. o godzinie 10.30 koncelebrowana była przez Proboszczów wszystkich Parafii mławskich wraz z naszym Proboszczem. Mszy św. przewodniczył ks. dr Ryszard Kamiński dziekan mławski. Homilię wygłosił ks. kan. Wiesław Gutowski Proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej Polski. Natomiast ks. kan. Michał Woja Proboszcz Parafii św. Jana Kantego współuczestniczył w homilii.
 • Z okazji rozpoczynającego się w tę Niedzielę VI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej pod patronatem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Romana Marcinkowskiego 30 minut przed Mszą św. Parafianie wysłuchali koncertu zespołu „Dla Róży” Witolda Brody i Janusza Prusinowskiego. Zespół uczestniczył również we Mszy św.
 • W Niedzielę 25 kwietnia Msza św. o godzinie 9.00 poświęcona była małżeństwom obchodzącym 25 i 50 lat małżeństwa. Mszę św. odprawił Ksiądz Proboszcz, natomiast piękną homilię porównując treść Ewangelii do różnych sytuacji życiowych zwykłych ludzi wygłosił Ksiądz Sebastian Krupniewski. Dwa małżeństwa przeżyły złote gody, natomiast cztery małżeństwa srebrne gody. Pod koniec Mszy św. Ksiądz Proboszcz złożył Jubilatom życzenia i wręczył im dyplomy z życzeniami od Księdza Biskupa Stanisława Wielgusa.
 • Na Mszy św. dla dzieci o godzinie 12.00 odbył się koncert scholi dominikańskiej z Warszawy. Od godziny 15.00 na placu przed plebanią trwał festyn zorganizowany przez Katolickie Stowarzyszenie „Serce za Serce” oraz Wspólnotę Nazaret Odnowy w Duchu Świętym działające przy Parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika. Były zabawy dla dzieci, schola z naszej Parafii śpiewała pieśni.
 • Msza św. godzinie 18.00 odprawiana była w intencji osób niepełnosprawnych. W tej Mszy św. koncelebrowanej uczestniczył Ksiądz Sławomir Obrębski opiekun Odnowy.
 • 1 maja 2004 o godzinie 9.00 została odprawiona Msza św. w intencji ludzi pracy. Mszy św. przewodniczył ks. dr Ryszard Kamiński w koncelebrze z Księdzem Proboszczem Sławomirem Kowalskim i Księdzem Kanonikiem Wiesławem Gutowskim. Homilię wygłosił Ksiądz Proboszcz. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządów: Pan Burmistrz, Pan Starosta, i między innymi Pan Mirosław Koźlakiewicz oraz „NSZZ Solidarność” z przewodniczącym Janem Łukasikiem, który był współorganizatorem sprawowanej ofiary.
 • W Niedzielę 2 maja na Mszy św. wieczornej odbyło się udzielenie posługi lektora przez Księdza Biskupa Romana Marcinkowskiego. Posługę tę przyjęło 74 Ministrantów z dekanatów: Mława, Dzierzgowo, Przasnysz, Maków Mazowiecki. Z naszej Parafii ten zaszczyt spotkał sześciu lektorów. Oprawę muzyczną Mszy św. poprowadził zespół „Fraters” złożony z Kleryków WSD w Płocku. Po Mszy św. Klerycy spotkali się z lektorami pod przewodnictwem Księdza Robert Banasiaka, który jest opiekunem Ministrantów w naszej Parafii.
 • Apele Maryjne w tym roku połączone były z procesją wokół budującego się Kościoła „Niosąc figurkę Matki Bożej parafianie szli z zapalonymi lampionami śpiewając pieśni na Jej cześć.
 • W Niedzielę 16 maja 2004 roku dzieci klas drugich przyjęły I Komunię św., a tydzień później w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego klasy czwarte odnowiły Przyrzeczenie Chrztu św.
 • W piątek 4 czerwca 2004 roku Ksiądz Biskup Roman Marcinkowski udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży gimnazjum. W tym roku do tej uroczystości przygotowywał młodzież Ksiądz Sebastian.
 • 10 czerwca 2004 roku w Święto Bożego Ciała Mszę św. poprzedzającą procesję odprawiłi homilię wygłosił Ksiądz Proboszcz. Ksiądz Kanonik Hieronim Góralski współuczestniczył w homilii. Msza św. została odprawiona w murach budującego się Kościoła.
 • W tym 2004 roku Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę z Księdzem Grzegorzem Adamiakiem z Parafii św. Jana Kantego poprowadził Ksiądz Sebastian Krupniewski. Spotkania pielgrzymów duchowych prowadził Ksiądz Proboszcz. Hasło tegorocznej Pielgrzymki brzmiało: „Naśladować Chrystusa”, a rozważania na poszczególne dni oparte były na ośmiu błogosławieństwach.
 • W sobotę 4 września 2004 roku po odprawieniu Mszy św. Ksiądz Sebastian wraz z Księdzem Piotrem Grzywaczewskim poprowadził nocną Pielgrzymkę do Matki Boskiej Żuromińskiej, w której uczestniczyły 222 osoby.
 • W dniu 25–26 września 2004 roku Ksiądz Robert przewodniczył w wycieczce do Kalwarii Zebrzydowskiej.
 • W październiku 2004 roku prace trwały bardzo intensywnie, aby w tym roku doprowadzić budowę Kościoła do stanu surowego zamkniętego.
 • 27 października 2004 roku nastąpiło ustawienie Krzyża na budowli Kościoła. Wejście do Kościoła będzie od ulicy Mikołaja Kopernika.
 • W Niedzielę 3 października 2004 roku po wszystkich Mszach św. wystąpił Pan Wojciech Kurowski z Torunia absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu. Pan Wojciech zagrał na fletni Pana, która składa się z piszczałek.
 • 24 października 2004 roku rozpoczął się tydzień modlitw o powołania kapłańskie i misyjne. W tę Niedzielę na wszystkich Msza św. wystąpił zespół muzyczny z WSD z Płocka. Ksiądz Profesor Waldemar Graczyk powiedział parę słów o potrzebie Księży oraz jak bardzo ważną rolę pełnią Misjonarze na całym świecie. W tym tygodniu w modlitwie różańcowej polecaliśmy misjonarzy w naszej diecezji, jak również z krajów Afryki, którzy często są ofiarami tamtejszych rebeliantów.
 • Kościół na dzień 31 października 2004 roku pozostaje jeszcze w stanie surowym, przykryty papą.
 • W Niedzielę 14 listopada 2004 roku gościliśmy dwóch Księży z Charkowa z Ukrainy. Ksiądz Andrzej Gajewski pochodzi z naszej diecezji i od roku jest misjonarzem natomiast Ksiądz Jan Piszczyk jest Obywatelem Ukrainy urodzonym w Żytomierzu.
 • 27 listopada Ksiądz Proboszcz został odznaczony tytułem Kanonika Kapituły Pułtuskiej. Nominacja została wręczona przez Księdza Profesora doktora habilitowanego Stanisława Wielgusa.
 • W tym roku rekolekcje adwentowe przeżywaliśmy w dniach 7–9 grudnia 2004 roku. Nauki prowadził Ksiądz Jan Jóźwiak z Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie. Ksiądz Jan był wcześniej wikariuszem w Parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Mławie. Tematem rekolekcji była pokora i uniżenie się przed Bogiem.Ksiądz przekazywał treści między innymi z duchowości Ruchu Rodzin Nazaretańskich.
  Nasz Ksiądz Proboszcz prowadził rekolekcje w Parafii Księdza Jana Jóźwiaka jak również w Bogurzynie i Szydłowie. Ksiądz Robert prowadził nauki w Szreńsku.
 • Pasterka w tym roku została odprawiona w murach budującego się Kościoła. Stajenki w Kaplicy i w Kościele przygotowała młodzież Ruchu Światło Życie z pomocą Pana Jóżefa Pachałko z MDK pod opieką Księdza Roberta. Mszę św. o północy odprawił Ksiądz Proboszcz a homilię wygłosił Ksiądz Sebastian. We Mszy św. Pastoralnej uczestniczył także Ksiądz Hieronim Góralski.
 • W drugi dzień Świąt uroczystą Mszą św. odpustową o godzinie 10.30 odprawił i wygłosił homilię Ksiądz dr Andrzej Maciejewski z NSD w Sikorzu. Mówił o roli małżeństwa w rodziniei o tym jak ważna jest zgoda i wyrozumiałość.

2005

 • W Niedzielę 16 stycznia 2005 roku rozpoczął się tydzień modlitw o zjednoczenie chrześcijan. Na wszystkich Mszach św. naukę wygłosił pan Andrzej Wronka prezes Stowarzyszenia Effatha z Węgrowa, który ukończył studia teologiczne w Siedlcach. Pouczał rodziców aby strzegli swoje dzieci przed sektami oraz wpływami różnych wróżb i magii. O godzinie 16.00 pan Andrzej spotkał się z młodzieżą przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania.
 • Podczas wizyty duszpasterskiej Księża zostawiali w każdej rodzinie karty z widokiem Kościoła.
 • Na początku grudnia 2004 roku Stolica Apostolska w imieniu Ojca Świętego przekazała dla naszej Parafii Dar Liturgiczny w postaci Trzech Ornatów (zielony, czerwony i fioletowy).
 • W dniach od 20–25 lutego 2005 roku do Rzymu udała się pielgrzymka (samolotem) trzynastoosobowa z Księdzem Proboszczem, aby przywieźć otrzymane ornaty. Dar przekazał Księdzu Waldemar Turek pracujący w sekretariacie Stolicy Apostolskiej. W tym czasie Ojciec Święty przeżywał nasilenie choroby. W czwartek 24 lutego 2005 roku został odwieziony do szpitala. Nasi Pielgrzymi brali udział w audiencji środowej na Placu Świętego Piotra.
 • W naszej Parafii w dniach od 16–19 lutego 2005 roku odbyły się rekolekcje dla dziewcząt pod opieką Księdza Sebastiana oraz Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny z ulicy Henryka Sienkiewicza.
 • Rekolekcje wielkopostne przeżywaliśmy w tym roku w dniach od 6–9 marca 2005 roku. Nauki prowadzili Księża Ryszard i Stanisław z Sekratariatu Misyjnego Księży Pallotynów w Ząbkach k. Warszawy. Nasz Ksiądz Proboszcz prowadził Rekolekcje w Pułtusku i Szreńsku. Ofiary złożone zostały przekazane na budowę Kościoła. Tradycyjnie na zakończenie rekolekcji godzinie 11.30 była Msza św. z udziałem dzieci klas IV–VI. O godzinie 18.00 Podziękowanie Ojcom rekolekcjonistom wyrazili Państwo Cywińscy.
 • W Wielką Niedzielę 21 marca 2005 roku Mszę św. Rezurekcyjną odprawili Ksiądz Robert Banasiak natomiast homilię wygłosił Ksiądz Proboszcz Sławomir Kowalski.
  Nasz Ojciec Święty już wtedy bardzo cierpiał. Modliliśmy się o Jego zdrowie.
 • W sobotę 2 kwietnia 2005 roku przed Świętem Miłosierdzia Bożego Papież zakończył swoje ziemskie pielgrzymowanie. Przez trzy dni od 4 do 6 kwietnia 2005 roku modliliśmy się w Apelach Jasnogórskich za duszę Jana Pawła II. W czwartek 7 kwietnia 2005 roku Mieszkańcy naszego miasta uczestniczyli w uroczystej pożegnalnej Mszy św. w intencji Ojca Świętego na mławskim rynku. Eucharystię sprawował i wygłosił homilię Ksiądz Dziekan mławski Ksiądz dr Ryszard Kamiński. Przed rozpoczęciem Mszy św. schola z naszej parafii pod opieką Księdza Sebastiana śpiewała pieśni.
 • W naszej parafii przez cały tydzień przed ołtarzem wystawiony był portret Ojca Świętego, przed którym Wierni palili znicze i modlili się za duszę Papieża. Wyłożona była w tym czasie księga pamiątkowa, do której wierni wpisywali swoje refleksje i podziękowania wielkiemu Polakowi Papieżowi.
 • W piątek 8 kwietnia 2005 roku w Dzień Pogrzebu Ojca Świętego o godzinie 8.30 Ksiądz Proboszcz odprawił Mszę Świętą w intencji Papieża, w której uczestniczyło ok. 1000 Parafian.
 • W Niedzielę 8 maja 2005 roku w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego na Mszy św. o godzinie 9.00 Ksiądz Proboszcz wręczył legitymację 115 członkom kół różańcowych.
 • Tydzień później 15 maja 2005 roku na Mszy św. o godzinie 12.00 dzieci klas drugich po raz pierwszy przystąpiły do Stołu Pańskiego. Na Mszy św. wieczornej młodzież gimnazjum przyjęła z rąk Biskupa Romana Marcinkowskiego Sakrament Bierzmowania.
 • W następną Niedzielę 22 maja 2005 roku klasy IV odnowiły Przyrzeczenie Chrztu Świętego.
 • 26 maja 2005 roku obchodziliśmy Święto Bożego Ciała. Mszę św. poprzedzającą procesję w pobudowanym już Kościele, ale jeszcze w stanie surowym odprawił Ksiądz Robert Banasiak, a homilię wygłosił Ksiądz Proboszcz Sławomir Kowalski. Pierwszy Ołtarz u Państwa Kowalskich przy ulicy Powstańców Wielkopolskich. Drugi Ołtarz przy ulicy Powstańców Wielkopolskich przygotowany przez mieszkańców ulicy Armii Krajowej. Z Monstrancją idzie Ksiądz Proboszcz. Trzeci Ołtarz u Państwa Zybert przy ulicy Mikołaja Kopernika. Monstrancję niesie Ksiądz Robert Banasiak. Czwarty Ołtarz przy ulicy Płk. „Tofra” Zalęskiego ubierali mieszkańcy ul. Marii Curie–Skołdowskiej. Z Najświętszym Sakramentem idzie Ksiądz Sebastian Krupniewski.
 • W miesiącach wakacyjnych odbywały się rekolekcje Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Grupy dwunastoosobowe i czternastoosobowe przebywały w naszej parafii od 11 lipca do 31 sierpnia 2005 roku. W tym czasie przez cały dzień od godziny 8.00 do 18.00 był wystawiony Najświętszy Sakrament.
 • Dominikańskie Bractwo Nieustannego Papieskiego Różańca Świętego przy udziale Kół Różańcowych naszych Parafian zorganizowało całonocne czuwanie z 20 na 21 sierpnia. Czuwanie rozpoczęło się o godzinie 20.00 w sobotę a skończyło o godzinie 6.00 w Niedzielę. O godzinie 24.00 Mszę św. celebrował Ksiądz Sebastian Krupniewski.
 • W dniach od 2–4 września 2005 roku Ksiądz Robert Banasiak przewodniczył Pielgrzymce do Wilna, w której uczestniczyło 55 osób.
 • 10 września 2005 roku o godzinie 6.00 wyruszyła z naszej Parafii IV Piesza Pielgrzymka Mławian do Żuromina. Uczestniczyło w niej około 150 osób. Opiekunem pielgrzymki był Ksiądz Proboszcz Sławomir Kowalski. O godzinie 19.30 Pielgrzymi uczestniczyli w Nieszporach i Mszy św. sprawowanej w ich intencji.
 • 11 września 2005 roku pan profesor Ryszard Juszkiewicz przekazał na rzecz naszej Parafii Obraz Jezusa Ukrzyżowanego namalowany przez W. Gutwskiego w 1914 roku.
 • W Niedzielę 18 września 2005 roku gościliśmy ojca Eliasza ze Zgromadzenia Kombonianów.Była to druga wizyta ojca Eliasza w naszej Parafii. Modliliśmy się w intencji powołań misyjnych.
 • Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 października 2005 roku sprawowana była Msza św. dla pracowników Oświaty. Oprawę liturgiczną bardzo ładnie przygotowali nauczyciele z Zespołu Szkół nr 1. Mszę św. poprzedził Różaniec prowadzony przez nauczycieli.
 • 18 października 2005 roku w Święto Łukasza Ewangelisty swoją Mszę św. i Różaniec mieli pracownicy służby zdrowia.
 • 1 listopada 2005 roku nasza Parafia przewodniczyła w liturgii żałobnej na cmentarzu komunalnym. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił Ksiądz Proboszcz Sławomir Kowalski.
 • W Niedzielę 6 listopada 2005 roku odbyła się wizytacja, którą prowadził Ksiądz Biskup Roman Marcinkowski. Uroczystą Mszę św. o godzinie 10.30 odprawił Ksiądz Biskup. W procesji z darami zostały złożone dwa białe ornaty Maryjne ufundowane przez Koła Żywego Różańca i Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa. O godzinie 12.00 Mszę św. celebrował Ksiądz Proboszcz Sławomir Kowalski, a kazanie wygłosił Ksiądz Biskup Roman Marcinkowski. O godzinie 15.00 w Kaplicy cmentarnej Ksiądz Biskup odmówił Koronkę do Miłosierdzia Bożego ofiarowując ją w intencji zmarłych.
 • Sprawozdanie Księdza Proboszcza Sławomira Kowalskiego. Mława, 6 listopada 2005 roku
  Drogi Ojcze!
  Obecność Biskupa pośród wspólnoty parafialnej jest zawsze źródłem łask, Bożego błogosławieństwa i wyrazem jedności z Chrystusem i Jego Kościołem. Dziękujemy za tę obecność z nami. W Uroczystość Bożego Narodzenia 2000 roku w trzech parafiach został odczytany list Biskupa Płockiego o zamiarze powołania nowej parafii Mławie przy ulicy A.Torfa–Załęskiego. W dwa miesiące później 9 marca przystąpiono do prac zakładania fundamentów pod budowę obecnej kaplicy. Jej architektem został inżynier Jan Brzozowski. Wydatną pomoc w postawieniu Kaplicy okazała rodzima Parafia Św. Stanisława Biskupa Męczennika i ówczesny Proboszcz Ksiądz Prałat Sławomir Malinowski. Wsparcia udzieliły także pozostałe Parafie mławskie i ich księża proboszczowie: Ksiądz Kanonik Michał Woja i Ksiądz Kanonik Wiesław Gutowski. Pomoc tę kontynuuje obecny Dziekan Ksiądz dr kan. Ryszard Kamiński. W dwa miesiące później w Niedzielę 13 maja 2001 roku Ksiądz Biskup osobiście poświecił i odczytał dokumenty prawne ustanawiające czwartą parafię w Mławie, nadając jej tytuł Świętej Rodziny. Tutaj pragnę wyrazić wdzięczność za okazane zaufanie i powierzenie budowy kościoła mojej osobie. W miesiąc później została powołana Rada Parafialna, która pracuje w niezmienionym składzie do chwili obecnej. To w konsultacji z nią i Wydziałem Budowlanym Kurii Płockiej na przełomie roku 2001/2002 został przyjęty projekt kościoła. Jego architektem został inż. Adam Pytel z Częstochowy. W sierpniu 2002 roku zostały zakończone czynności prawne i uzyskano zgodę na rozpoczęcie budowy kościoła, którą podjęto tym samym miesiącu. Budowy kościoła jak i funkcjonującej już kaplicy oraz domu parafialnego podjęła się firma p. Jerzego Celmera, mieszkańca parafii. Uważam, że prace te prowadzi z dużym poświęceniem i odpowiedzialnością. Inspektorami nadzoru zostali p. Grażyna Luberadzka i Krzysztof Rurka. prace przy domu parafialnym zostały podjęte we wrześniu także 2002 roku. W lipcu 2003 roku dom został przygotowany do zamieszkania. Znajdują się w nim mieszkania dla trzech księży, zespół kancelaryjny oraz pokoje na rekolekcje dla 15 osobowej grupy, dzięki czemu mogą się odbywać ćwiczenia duchowe dla małych grup. Dom parafialny został poświęcony także przez osobę Księdza Biskupa Romana Marcinkowskiego w maju ub. 2004 roku. Od początku w procedurze prawnej jak i organizacyjnej parafii dużo życzliwości i pomocy okazały Urzędy Miasta z ówczesnym burmistrzem p. Henrykiem Antczakiem oraz Starostwo Powiatowe jak i inne instytucje samorządowe. Ta dobra współpraca nadal trwa, dzięki czemu było możliwe zaprojektowanie kościoła frontonem do ulicy Kopernika z mostem na rzece Seracz, który powstał z inicjatywy miasta. W przygotowaniu jest zagospodarowanie terenu przed kościołem. Prace przy budowie kościoła trwają z krótkimi zimowymi przerwami. Do końca listopada tego roku zostanie zakończony tzw. „stan surowy” /elewacja i pokrycie dachu/. Są już zaawansowane projekty wnętrza, analizowane przez Radę Parafialną. Tutaj należy podkreślić zaangażowanie we wszystkie te prace wspólnoty parafialnej, szczególnie okazywane poczucie odpowiedzialności i ofiarność rodzin także o niewielkich zasobach materialnych. Osoby posiadające większe możliwości finansowe lub dysponujące środkami produkcji wspomogły nieodpłatnie prace budowlane m. in. W wykopaniu fundamentów, ofiarowując piasek budowlany i jego transport, przywóz cegły klinkierowej i pustaków ceramicznych z dolnego Śląska, wykonanie niektórych instalacji oraz na inne sposoby. Szczególnie cenna jest postawa systematycznych ofiar na niedzielną tacę i dobrowolne datki, gdzie często osoby żyjące bardzo skromnie przekazują proporcjonalnie wiele. W tym miejscu pragnę podziękować Komitetowi Budowy, który z dużym poświęceniem przeprowadza dwie ogólnoparafialne składki w ciągu roku.
  Wdzięczność w imieniu parafii kieruję także pod adresem Twoim Księże Biskupie Romanie za systematyczne starania pełne ojcowskiej troski o dotacje ze środków diecezjalnych, jak też cenne wskazówki nad projektem kościoła, w tym jego architekturą i wielkością. Od początku powstania parafii w 2001 roku kształtowało się także życie duszpasterskie, zarówno w grupach dziecięcych, młodzieżowych jak i dorosłych. Została zorganizowana służba liturgiczna, zespoły muzyczne dzieci i młodzieży, także podjęto próbę chóru parafialnego. Powstała doraźna opieka nad rodzinami niezamożnymi i Zespół „Caritasu”. Zespół ten uczestniczy w szkoleniach prowadzonych przez „Caritas” Diecezji. Funkcjonuje 6 Róż Różańcowych, Stowarzyszenie Katolicko–Społeczne Ziemi Mławskiej, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Ruch Światło–Życie /Oaza/, Przyparafialny Klub Sportowy, Podwórkowe Kółka Różańcowe. Parafia jest odpowiedzialna za pieszą pielgrzymkę z Mławy do Żuromina na Święto Narodzenia Najświętszej Maryji Panny we wrześniu /ok. 150 os w roku 2005/. Wielu parafian włącza się we wspólnoty działające przy innych parafiach w Mławie. Jeszcze w 2001 roku przyjęto godzinną Adorację Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku. Każdego 13 dnia miesiąca mają miejsce Apele Fatimskie. Całość tak rozwiniętego duszpasterstwa jest owocem otwartości i religijnej dojrzałości większości parafian. Wskazuje na to duża frekwencja na niedzielnych mszach św. /ponad 40%/ i okresowych nabożeństwach. Duży wkład w funkcjonowanie grup parafialnych jak i całości parafii mają księża Prefekci: Ksiądz mgr Robert Banasiak i Ksiądz mgr Sebastian Krupniewski, którzy harmonijnie włączają się w różne dzieła duszpasterskie. Na terenie Parafii znajduje się tylko jedna szkoła. Jest to Szkoła Podstawowa Nr 6. Doświadczamy bardzo udanej współpracy z Dyrekcją Szkoły oraz Radą Pedagogiczną, która jest otwarta także na propozycje duszpasterskiej parafii. Dla dzieci organizowane są rekolekcje adwentowe i wielkopostne, roraty, Drogi Krzyżowe, pierwsze piątki miesiąca, nabożeństwa różańcowe a także wakacyjne wyjazdy i pielgrzymki. Parafia ma pod swoją opieką szpital powiatowy, gdzie w każdą sobotę wieczorem odprawiana jest Eucharystia. Kapłani każdego tygodnia robią obchód wszystkich oddziałów szpitala udzielając sakramentów oraz są do dyspozycji na indywidualne wezwania. Dzieje się to w dobrej atmosferze współpracy dyrekcją i personelem szpitala. Z Parafii czterech młodych ludzi jest w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku (2 na I Roku, 1 na II Roku i 1 na III Roku/) Są to powołania formowane już w tej parafii i w częstym kontakcie z duszpasterzami. Od 2002 roku każdego 13 maja, po wieczornym nabożeństwie dzielimy się parafialnym tortem urodzinowym. W tym roku zapłonęła już czwarta świeca. Na kolejny tort i parafialne urodziny zapraszamy Cię już dziś Drogi Ojcze i życzymy opieki Bożej w posłudze Kościołowi.
 • Rekolekcje Adwentowe odbyły się w dniach 4–6 grudnia 2005 roku. Nauki prowadził Proboszcz Parafii Syberia Ksiądz Sławomir Krasiński.
  Porządek Rekolekcji w dni powszednie:
  • godzina 7.00 Msza św.
  • godzina 9.00 Msza św.
  • godzina 15.15 Msza św. dla dzieci
  • godzina 16.30 Msza św.
  • godzina 18.00 Msza św.
  • godzina 19.30 Msza św. dla młodzieży
 • W niedzielę 11 grudnia 2005 roku gościliśmy Siostrę Ritę ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów z Wilna. Siostra Rita mówiła o życiu Sióstr na Litwie.
 • Koła Różańcowe zorganizowały 18 grudnia 2005 roku na plebanii spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczył Ksiądz Proboszcz Sławomir Kowalski.
 • Pasterce w Boże Narodzenie 2005 roku przewodniczył Ksiądz Proboszcz, homilie wygłosił Ksiądz Robert Banasiak. Myślą przewodnią było: „Otwierajcie i zapraszajcie Jezusa do własnych serc”. Ksiądz Robert rozpoczął homilie wierszem M. Kopaczkowej, który wspaniale oddawał duchowy nastrój tego wieczoru.
"... to taki Wieczór, gdy jasniej świeci
Rodzinna gwiazdka,
Kiedy życzenia składamy bliskim
Przez biel opłatka.
Kiedy z daleka w rodzinne progi
Dzieci przyboegną,
A serca miłość i przebaczenie
Zlewa w jedno.
Jakby amnestia zakwitła w blasku
Wielkiego święta,
By innym smutku z doznanej krzywdy
Już nie pamiętać ...
Dzieci całują rodziców twarde
Od pracy ręce...
Czemuż w niejednym domu dni takich
Nie bywa więcej?"
Tak pięknie o dzisiejszym wieczorze pisze poetka Maria Kopaczkowa.
 • Informacje parafialne na zakończenie roku 2005.
  • Sakrament małżeństwa zawarło 37 małżeństw (o 9 więcej niż rok temu);
  • Zmarło 31 osób (o 6 mniej niż w 2004 roku), s
  • akrament chrztu został udzielony 48 dzieciom (tyle samo , co w 2004 roku).
 • Żłóbek Bożonarodzeniowy pozwalał parafianom głębiej przeżywać tajemnicę narodzin Chrystusa. Do rozważań skłoniło ich hasło umieszczone nad żłóbkiem: „Przyjdź, aby zająć wśród nas puste miejsce przy stole”.
 • Wizyta duszpasterska
  28 grudnia 2005 roku rozpoczęła się wizyta duszpasterska w rodzinach naszej parafii. Trwała ona do 31 stycznia 2006 roku. 5 lutego na wszystkich Mszach św. zostało odczytane podsumowanie. Naszą Parafię zamieszkuje około 1700 rodzin. Zdecydowana większość (w granicach 95%) Parafian zaprosiła Księży do swoich mieszkań. Księża podziękowali za stwarzanie miłej atmosfery i serdecznych przyjęć.

2006

 • Środa Popielcowa Wielki Post–rewizja życia!
 • 1 lutego środa popielcowa– rozpoczęcie Wielkiego Postu. W tym dniu na Mszach św. miał miejsce obrzęd poświęcenia popiołu i posypania nim głów wiernych. Porządek Mszy św. w tym dniu: 7.00; 9.00; 16.30 dla dzieci; 18.00.
 • Siostry Pasjonistki w Mławie
  5 marca 2006 roku w naszej Parafii gościły Siostry Pasjonistki. Na wszystkich Mszach św. mówiły o swoim powołaniu, działalności, śpiewały psalmy i inne pieśni, czytały Pismo Święte.
  Celem Zgromadzenia jest: modlitwa, umartwianie, szerzenie nabożeństwa do Męki Pańskiej oraz praca:
  • nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży,
  • pielęgnowanie chorych w szpitalach i domach opieki,
  • praca charytatywna i praca na misjach.
 • Droga Krzyżowa
  Od 3 marca 2006 roku w każdy piątek przeżywamy ostatnie chwile ziemskiego życia Jezusa Chrystusa – Drogę Krzyżową, która doprowadzić nas ma do Triduum Paschalnego, Pamiątki Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego.
  Jest to sprzyjający czas, w którym Kościół wzywa nas, aby lepiej uświadomić sobie odkupieńcze dzieło Chrystusa, czas odnowy osobistej. Każdej Stacji Drogi Krzyżowej towarzyszą rozważania nad problemami, z którymi musimy borykać się każdego dnia naszego życia. Pozwalają lepiej spojrzeć nowymi oczami na braci oraz ich potrzeby.
  Rozważania prowadzą:
  • Godzina 16.30 dla dzieci Ksiądz Robert Banasiak,
  • Godzina 17.15 dla dorosłych Ksiądz Proboszcz Sławomir Kowalski,
  • Godzina 19.00 dla młodzieży Ksiądz Sebastian Krupniewski.
 • W każdą Niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 17.40 odprawiane są Gorzkie Żale– Nabożeństwo, które pobudza serca wiernych do zamyślenia nad ogromem cierpień Chrystusa.
 • W dniach 26–29 marca 2006 roku w naszej Parafii miały miejsce doroczne rekolekcje Wielkopostne. Rekolekcje prowadził Ksiądz Piotr Bajger– proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lebiedziewie z Diecezji Mińsko–Mohylewskiej na Białorusi.
  Przez dar rekolekcji chrześcijanie mogą zwrócić uwagę na to, że istnieje jeszcze inny niż materialny cel życia człowieka. W głoszonych naukach Ksiądz Piotr starał się uświadomić nam, iż Pan Bóg bardzo nas Kocha, a Jezus przyszedł, aby nas Zbawić i jeśli świadomie odrzucimy grzech, to spełniamy cel, jaki niesie nam Eucharystia. Rekolekcje winny służyć nam w odzyskaniu wewnętrznej równowagi, uświadamianiu sobie, że jest się tylko człowiekiem i że się podlega osądowi bożemu.
 • Triduum Paschalne to centrum całego roku liturgicznego. Za pomocą świętych obrzędów Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i wigilii Paschalnej przeżywamy Misterium Męki, śmierci i Zmartwychwstania Pana.
 • Wielki Czwartek to dzień radości z darów Bożych–sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa oraz przekazania miłości. Mszę św. prowadzili wszyscy trzej Kapłani naszej Parafii. Główny celebrans Ksiądz Robert Banasiak. W czasie tej Mszy św. Kapłani odnowili przyrzeczenia kapłańskie. Od licznie zgromadzonych wiernych otrzymali życzenia, kwiaty, podziękowanie za pracę oraz Margeritki–indywidualne codzienne modlitwy odmawiane w Ich intencji. W tym dniu nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu oraz obnażenie Ołtarza.
 • Wielki Piątek – Męka Pańska
  Dzień ten jest skoncentrowany na Męce, to dzień postu i pokuty, cały ukierunkowany kontemplacją Chrystusa na Krzyżu. W Kościele adoracji Krzyża, której przewodniczył Ksiądz Sebastian Krupniewski odczytano przekaz Męce Pańskiej. Celebrans Ksiądz Sebastian Krupniewski wychodzący w zupełnej ciszy przed ołtarz pada przed nim twarzą na ziemi jako znak winy, że przez nasze grzechy jesteśmy współwinni śmierci Chrystusa na Krzyżu. uroczyste odsłonięcie Krzyża przy śpiewie antyfony: „Oto Drzewo Krzyża”. I Adoracja Krzyża. Ostatni element liturgii Wielkiego Piątku– przeniesienie „do grobu” Eucharystii. Przeniesieni Eucharystii przypomina zdjęcie z Krzyża i pogrzeb Chrystusa.
 • Wielka Sobota
  Wigilia Paschalna jest Świętem wszystkich Świąt, uroczystością nad wszystkimi uroczystościami. Jest szczytem Triduum Paschalnego–trzech dni przeżywania najważniejszych wydarzeń, które stanowią fundament naszej wiary. Zapalenie Paschału – dużej świecy z wosku. Jest ona zapalana od poświęconego ogniai uroczyście wniesiona do ciemnego Kościoła. Symbolizuje Chrystusa Zmartwychwstałego–Światłości Światła, znaku nadziei na wieki.Jednym z elementów Wigilii Paschalnej jest liturgia Chrzcielna: Litania do Wszystkich Świętych, Błogosławieństwo wody chrzcielneji Chrzest. W tym dniu Chrzest przyjęła Nadia Aleksandria Perdion – córka Alicji i Marka Perdion.
 • Wielka Niedziela jest dniem radości. „Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał”. „Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha”.
  Niedziela 16 kwietnia 2006 rok godzina 6.00 uroczysta Msza św. Zmartwychwstania Pańskiego.Mszę św. rozpoczęła procesja rezurekcyjna, która jest ogłoszeniem prawdy o Zmartwychwstaniu Pańskim. Procesja jest symbolem wędrówki Nowego Ludu Bożego razem ze swoim Panem do ojczyzny niebieskiej. Mszy świętej przewodniczył Ksiądz dr Sławomir Zalewski–ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Wygłosił też homilię.
 • Świat pamięta– Świat Dziękuje. 2 kwietnia 2006 roku przeżywaliśmy pierwszą rocznicę śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II. Zjednoczyliśmy się w modlitwie o Jego rychłą Beatyfikację oraz w dziękczynieniu za Jego posługę jednania. Wspomnienia o naszym Wielkim Rodaku oraz modlitwy w Jego intencji na Apelu Jasnogórskim poprowadził Ksiądz Sebastian Krupniewski.
 • 22–30 kwietnia 2006 roku Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
  • Msza św. W intencji 14 par obchodzących 25 ii 50 lecie zawarcia małżeństwa. Mszę św. odprawił Ksiądz Proboszcz Sławomir Kowalski. Uroczystości zostały uświetnione krótkim recitalem studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej pochodzącej z Białorusi.
  • Mimo niesprzyjającej pogody Festyn Rodzinny przybyło wiele osób. Odbyło się wiele konkursów. W przeciąganiu liny swoją siłę demonstrował Ksiądz Sebastian Krupniewski.
  • Drużyna Księży przygotowana do meczu piłki siatkowej. Mecz rozegrano z drużyną Urzędu Miasta i Starostwa. Wygrali przedstawiciele Urzędu Miasta przed Starostwem i drużyną Księży.
  • Strzelanie do tarczy z broni pneumatycznej–dyscyplina dla ojców. Miły moment wręczenia dyplomów dla zwycięzców, czego dokonał Ksiądz Robert Banasiak.
 • 1 Maja–Święty Józef Patron Ludzi Pracy. W tym dniu o godzinie 9.00 każdego roku odprawiana jest Msza św. w intencji ludzi pracy z inicjatywy NSZZ Solidarność. Mszy św. przewodniczył Ksiądz Dziekan Ryszard Kamiński. Homilię wygłosił Ksiądz Proboszcz Sławomir Kowalski. Poczty sztandarowe brały udział w Mszy św.
 • 14 maja 2006 roku.
  Przygotowanie poprzedzające przyjęcie Eucharystii po raz pierwszy musi być na miarę naszych wyobrarzeń o wielkości tego Sakramentu. Uczniów ze Szkoły podstawowej Nr 6 w Mławie należących do naszej Parafii Świetej Rodziny do pierwzsej rozmowy z Chrystusem i przyjęcia Jego Ciała przygotowali Ksiądz Robert Banasiak Pani Katechetka Mirosława Dusza. Uroczystej Mszy św. o godzinie 12.00 przewodniczył Ksiądz Robert Banasiak, homilię wygłosił Ksiądz Proboszcz Sławomir Kowalski. Po zakończeniu tej ważnej i pięknej uroczystości, uczniowie chętnie pozowali do zdjęć towarzystwie naszych Księży i Pani Wychowawczyni Renaty Ruteckiej. Nasi Kapłani też cieszą się z tej pięknej uroczystości.
 • 21 maja 2006 roku – Odnowa Chrztu Świętego. Mszy św. o godzinie 12.00 przewodniczył Ksiądz Proboszcz Sławomir Kowalski,homilię wygłosił Ksiądz Robert Banasiak. Do Odnowy przystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 6, Szkoły Podstawowej Nr 7 oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie zamieszkali na terenie naszej Parafii. Dzieci do Ondowy Chrztu Świętego przygotowała Pani Katechetka Mirosława Dusza. Od poniedziałku 22 maja uczniowie gromadzili się w Kaplicy o godzinie 17.30 na wspólnej modlitwie w ramach „Białego Tygodnia”, uczestniczyli również we Mszy św. o godzinie 18.00 adorując Eucharystię.
 • 29 maja o godzinie 17.00 w naszej Kaplicy po raz czwarty udzielono Sakramentu Bierzmowania. Gimnazjalistów do tej uroczystości przygotował Ksiądz Sebastian Krupniewski. Sakramentu udzielił Ksiądz Biskup Roman Marcinkowski.
 • Benedykt XVI na ziemi Jana Pawła II.
 • 15 czerwca 2006 roku–Boże Ciało.
  „Prowadź nas drogami naszej historii, ukazującej stale od nowa Kościołowi i jego pasterzom właściwą drogę”. Benedykt XVI.
  Tradycja publicznej procesji przypomina nam pielgrzymowanie Izraela przez 40 lat na pustyni. Główne uroczystości tego święta rozpoczęto Mszą św. o godzinie 11.00 w Kaplicy. Mszę św. przewodniczył i homilię wygłosił Ksiądz Proboszcz Sławomir Kowalski. Procesja przeszła ulicami: „Torfa Załęskiego”, Olsztyńską, PCK i Kopernika. Procesję z Najświętszym Sakramentem rozpoczął Ksiądz Proboszcz Słąwomir Kowalski. Dzieci Komunijne sypiące kwiatkami na ulicy „Torfa” Załęskiego. Ministranci naszej Parafii w drodze do pierwszego Ołtarza. Po zakończonek Procesji licznie zebrani wierni zostali pobłogosławieni Najświętszym Sakramentem. „Zgromadź nas ze wszystkich stron świata, zjednocz swój Kościół, zjednocz zranioną ludzkość, daj nam Twe zbawienie” ... tak modlił się Benedykt XVI.
 • 23 czerwca 2006 roku zakończenie roku szkolnego. O godzinie 7.30 Msza św. dla uczniów pracowników szkół. Wakacje mogą stać się szkołą życia, współdziałania z innymi, poznawania świata i szansą na częstszy duchowy kontakt z Bogiem. W czasie wakacji Ksiądz Robert Banasiak z ministrantami i scholą odpoczywali w Sudetach. W czasie czynnego wypoczynku nie zabrakło modlitwy. Turnus trwał od 31 lipca do 6 sierpnia.
  Osiemnaścioro dzieci z ubogich rodzin wypoczywało w Soczewce koło Płocka w ramach kolonii organizowanych przez Caritas Diecezji Płockiej. Grupą opiekowała się Dominika Myślińska.
 • Od 11 lipca do 31 sierpnia 2006 roku w naszej Parafii odbyło się 5 turnusów 10 dniowych–rekolekcji dla uczestników Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Cztery grupy składały się z niewiast, jedną grupę stanowili mężczyźni. Uczestnicy pochodzili z różnych Diecezji w Polsce, a także z zagranicy.
 • Modlitwy na Pielgrzymkach.
  Wierni naszej Parafii Świętej Rodziny pielgrzymują do miejsc, gdzie od wieków przychodzą, aby się modlić.
  • 06.06.2006r. Dzień Skupienia Kół Żywego Różańca w Gietrzwałdzie,
  • 16.06.2006r. o godzinie 6.00 z Kaplicy Świętej Rodziny wyruszyła Piesza Pielgrzymka do Żuromina. Uczestniczyło w niej około 150 osób. Pielgrzymkę prowadziła Ksiadz Proboszcz Sławomir Kowalski,
  • 16.09.2006r. grupa około 50 osób uczniowie klas IV–VI pod opieką Księdza Roberta Banasiaka udała się na pielgrzymkę do Rostkowa.
 • 10 grudnia rozpoczęły się rekolekcje adwentowe, które poprowadził Ksiądz dr prałat Kazimierz Ziółkowski, pełniący funkcję Kanclerza Kurii Diecezji Płockiej.
 • Pomagamy potrzebującym
  10 grudnia przeprowadzoną zbiórkę na paczki wigilijne dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej. Zbiórkę do puszek przeprowadzili przedstawiciele Akcji Katolickiej i wolontariusze. Zebrano 1320 zł. Sprzedano kilkaset świec, a dochód przeznaczono dla Caritasu na paczki dla dzieci z ubogich rodzin.
 • Nasze Boże Narodzenie
  Żłóbek przygotował Ksiądz Robert Banasiak. Pasterka odbyła się w nowym Kościele. Kościół na dzień 24.12.2006r. był wymalowany, posadzkę stanowił piasek. Mszy św. przewodniczył Ksiądz Proboszcz Sławomir Kowalski. Homilię wygłosił Ksiądz dr. Hab. Waldemar Graczyk–wykładowca Seminarium Duchownego w Płocku i Uniwersytetu K.S.W. w Warszawie.
 • 31 grudnia 2006 roku–Odpust
  Ostatni dzień Roku Kalendarzowego – Odpust w Parafii Świętej Rodziny. Mszę św. odprawił w intencji Parafii Ksiądz Sławomir Zalewski–ojciec duchowny Seminarium w Płocku.
 • Kolęda
  Wizyta Duszpasterska rozpoczęła się 28 grudnia 2006 roku i trwała do 3 lutego 2007 roku. Kolędę tradycyjnie rozpoczęto od ulicy Padlewskiego, a zakończono na Osiedlu Młodych. 11 lutego 2007 roku na wszystkich Mszach św. odczytano podsumowanie wizyty w rodzinach. Podziękowano za miłą, serdeczną atmosferę w czasie kolędy.
 • Podsumowanie 2006 roku
  W ramach podsumowania życia nazsej Parafii w roku 2006 wynika, że:
  • do życia wiecznego odeszło 37 osób,
  • sakramentu Chrztu św. udzielono 72 dzieciom,
  • 86 osób zawarło Sakrament małżeństwa, w tym 33 Sakramenty udzielono w naszej Parafii.

2007

 • Rekolekcje Studentów
  W dniach 16–18 lutego 2007 roku w naszej Parafii odbyły się rekolekcje dla Studentów z Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Rekolekcje prowadził Ksiądz Jacek Gołębiowski z Pułtuska. Do Rekolekcji włączyli się Księża: Mariusz sawicki z Dobrzynia nad Wisły, Jan Jóźwiak z Ciechanowa, Robert Oprawa z Płocka.Młodzież pochodziła z miast naszej Diecezji. Tematyka rekolekcji była oparta o duchowość Ruchu Rodzin Nazaretańskich i wiązała się z przeżyciami Eucharystii i osobistą więzią z Chrystusem. Była to największa grupa 37 Studentów, jaką gościł nasz Dom Parafialny.
 • Stan Kościoła.
  Dzwony zostały wykonane przez ludwisarnię Pana Felczyńskich w Staciszowice k. Rybnika. Do Parafii przywiezione 14.03.2007 roku. Największy, ważący 600 kg, otrzymał imię Świętej Rodziny. W ¼ został sfinansowany przez Zakład Usług Wodnych, a w ¾ przez wspólnotę parafialną. Średni dzwon, ważący 300 kg, otrzymał imię Matki Boskiej Fatimskiej. Został ufundowany przez Rodzinę Państwa M. B. Gralewicz z dziećmi. Trzeci dzwon, najmniejszy waży 25 kg, będący sygnaturką, zostanie zamontowany we wieży na Kościele.
 • II rocznica śmierci Jana Pawła II.
  Część wiernych z naszej Parafii uczestniczyła w uroczystościach miejskich na Starym Rynku. Wieczorem o godzinie 20.00 odbył się Apel Jasnogórski w Kaplicy. Zebrani wysłuchali wspomnień o naszym Wielkim Rodaku oraz montażu słowno–muzycznego.
 • Wielki Post rozpoczął się 21 lutego 2007 roku w Środę Popielcową.
  Wielki Post–to czas nawrócenia. Kapłani na Mszach św. wzywali do praktykowania uczynków pokutnych: modlitwy, postu i jałmużny. Po kazaniu nastąpił obrzęd posypania głów popiołem, podczas którego Kapłani wypowiadali formułę: „pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Słowa te mają nam uświadomić konieczność powrotu do Boga, przemijalność i Kruchość naszego życia.
  W czasie Wielkiego Postu w każdy piątek odbywało się Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci o godzinie 16.30, dla dorosłych 17.20.
 • Od 11.03 do 14.03 w naszej Parafii świętej Rodziny trwały rekolekcje Wielkopostne, które prowadził Ksiądz Ireneusz Węgrzynowicz z Diecezji Warszawsko–Praskiej–Parafiiw Trawach.Ksiądz rekolekcjonista zwrócił uwagę, iż rekolekcje to: „czas łaski otrzymanej od Boga, jest kolejną szansą na przemianę życia, spojrzenie na swoje problemy i trudności w świetle miłości Boga.
 • Niedziela Palmowa rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia– ostatniego poprzedzającego Zmartwychwstanie Pańskie. Jest to pamiątka przybycia Chrystusa do Jerozolimy. W liturgii Niedzieli Palmowej została odczytana Męka Pańska. Poświęcono palmy, które wierni przynieśli do Kaplicy.
 • Truduum Paschalne
  Wielki Czwartek – dzień ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa. Msza św. w Kaplicy, którą odprawiali wszyscy trzej Kapłani; rozpoczęła się o godzinie 18.00 przewodniczył Ksiądz Proboszcz Sławomir Kowalski. Kazanie wygłosił Ksiądz Sebastian Krupniewski. Po mszy św. Najświętszy Sakrament przeniesiono do Ołtarza Bocznego do tzw. Ciemnicy, co ma przypominać uwięzienie Pana Jezusa i Jego oczekiwanie na sąd. W czasie Mszy św. Kapłani odnowili przyrzeczenia Kapłańskie. Przedstawiciele wielu organizacji działających przy Parafii, złożyło naszym Kaplanom podziękowania za włożoną pracę i zaangażowanie w budowaniu świątyni i organizowaniu aktywnego życia duchowego dla osób świeckich. Kapłani otrzymali również kwiaty i deklaracje indywidualnych modlitw w Ich intencji:
  Wielki Piątek–Dzień Męki i Śmierci Pana. Nabożeństwo rozpoczęło się tradycyjnie o godzinie 18.00, któremu przewodniczył Ksiądz Robert Banasiak. W tym dniu sprawowano jedynie nabożeństwo Męki Pańskiej, połączone z adoracją Krzyża. Po nabożeństwie Najświętszy Sakrament przeniesiono do Grobu Pańskiego i tam pozostał do Rezurekcji. Adoracja Grobu trwała do godziny 24.00.
  Wielka Sobota–Wigilia Paschalna. W tym dniu Msza św. rozpoczęła się o godzinie 19.00 po zachodzie Słońca. W czasie Mszy św. odśpiewano orędzie wielkanocne– będące ogłoszeniem faktu Zmartwychwstania i Tajemnicy Odkupienia. Podczas uroczystego obrzędu światła Ksiądz Proboszcz poświecił ogień oraz paschał– świecę, która przypomina o Zmartwychwstałym Chrystusie. Pobłogosławił również wodę używaną do Chrztu. Po zakończonych uroczystościach rozpoczęła się adoracja Grobu Pańskiego, która trwała całą noc do Mszy św. Rezurekcyjnej, która rozpoczęła się w Wielką Niedzielę o godzinie 6.00 rano. Mszy przewodniczył i kazanie wygłosił Ksiądz Proboszcz Sławomir Kowalski. W kazaniu podkreślił, że Zmartwychwstały nadaje sens naszemu życiu. Na zakończenie uroczystości Ksiądz Proboszcz złożył licznie przybyłym wiernym z naszej Parafii i Gościom najlepsze życzenia świąteczne. W tym dniu nie ma Mszy o godz. 7.00. Pozostałe Msze św. według porządku niedzielnego.
 • Modlimy się za ludzi pracy.
  Tradycyjnie 1 Maja–Dzień Św. Józefa–partona ludzi pracy modlimy się w Kaplicy Świętej Rodziny. Mszy przewodniczył Ksiądz Dziekan Ryszard Kamiński. W celebrze uczestniczył też Ksiądz Proboszcz Parafii Królowej Polski Wiesław Gutowski. Mszę uświetniły poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność”
 • Pielgrzymka do Fatimy odbyła się w dniach 24.06. - 03.05.2007 roku.
  Uczestniczyło w niej 36 osób, w tym 25 z naszej parafii. Opiekunem grupy był Ksiądz Proboszcz Sławomir Kowalski. Podróż odbyła się samolotem linii KLM. Pielgrzymi ufundowali figurkę Matki Boskiej Fatimskiej jako dar wdzięczności za powołanie naszej Parafii w 2001 roku w dzień objawień Matki boskiej 13 maja 1917 roku. Cztery dni spędzono w Fatimie, a dwa w Lizbonie. Dzień w Fatimie rozpoczynał się o godzinie 7.00 rano w Kaplicy hotelowej. Pierwszego dnia grupa Pielgrzymów miała Mszę św. w Kaplicy Objawień. Bazylika Fatimska powstała na Placu Objawień w latach 50–tych. Grupa Pielgrzymów przy jednej ze stacji Drogi Krzyżowej zbudowanej przez Węgrów.
 • Moje wspomnienia z Fatimy.
  Wierzę, że to sam Bóg zaprosił nas do Fatimy. Pragnę szczególnie podziękować Bogu i Maryi za te dni szczególnej łaski dla mnie i mojej córki Karoliny, że mogłyśmy wspólnie pielgrzymować do miejsc objawień Najświętszej Maryi Panny w Fatimie i kroczyć ścieżkami trójki ubogich pastuszków. Mam żywo w pamięci postaci kilkuletnich dzieci, które tak bardzo pragnęły współuczestniczyć w cierpieniu Chrystusa wykorzystywały każdą okazję do umartwienia, realizując wiernie z heroizmem pragnienie: „Chcę cierpieć z miłosci dla Niego”. Fatima urzekła mnie swoją wyjątkową prostotą, a zarazem swoistym pięknem, wielką miłością i nadzieją zwycięstwa dobra nad złem płynącym z Eucharystii, Apeli Fatimskich i Drogi Krzyżowej. Ze wzruszeniem wspominam dającą się każdemu pielgrzymowi odczuć wyjątkowość medytacji porannych, konferencji, codziennych Mszy św. i to, że ich przeżywanie duchowe były tak bardzo inne niż zwykle, bo najważniejsze–bo tak blisko Maryi, w zasięgu Jej Matczynego serca. Fatima kojarzyć mi się będzie również z paleniem świec ofiarnych oraz z przeżyciem–cierpieniem wiążącym się z drogą–dojściem na kolanach do cudownej Figury Maryi. Te moje „łzy wdzięczności dla Maryi” niech pozostaną zawsze na mojej twarzy, w moim sercu i mają oddźwięk w codziennym życiu. Tam na miejscu można dostrzec wyraźne działanie Boga, który był cały czas blisko i jest przy nas oraz na pewno nas nie opuści. Matka Boża z Fatimy towarzyszy mi już codziennie. Mam ciągle przed oczami Jej pełną miłości i zatroskania twarz i wpatrując się w Nią mogę w duchu pielgrzymować do Fatimy. Dziś Maryja wzywa mnie jeszcze bardziej: do nawrócenia, pokuty i modlitwy, zwłaszcza różańcowej. Pani Fatimska pragnę odpowiedzieć na Twoje wezwanie.
 • 13 maja 2007 roku – Pierwsza Komunia Święta.
  „Jezu, Ty przyjdź – chcę być z Tobą”. Godzina 12.00 Ksiądz Proboszcz Sławomir Kowalski w procesji prowadzi dzieci, aby po raz pierwszy przyjęły Ciało Chrystusa. Mszy św. przewodniczył Ksiądz Proboszcz i homilię wygłosił, w której podkreślił, iż najsłodszym jest Serce Jezusa, który chce, aby serca dzieci były podobne do Serca Pana Jezusa. Długi okres przygotowania i oczekiwania został uwieńczony. Jezu jesteś ze mną.
 • VI rocznica powstania Parafii.
  13 maja 2007 roku godzina 20.30– Apel Jasnogórski poświęcony 6–ej rocznicy powstania naszej Parafii. Tego wieczoru w rozważaniach został podjęty akt zawierzenia Św. Jana Matce Bożej przez Chrystusa na Krzyżu w Wielki Piątek. Chrystus zawierzył swojego ucznia Matce Bożej, jak dziś w naszych czasach może dokonywać się oddanie siebie Matce Bożej, zawierzenie się jej, jak to czynił Jan Paweł II. W czasie tych uroczystości została poświęcona figurka Matki Bożej Fatimskiej przez Księdza Proboszcza, a następnie uroczyście poniesiona w procesji wokół Kościoła. Figurkę nieśli panowie będący uczestnikami pielgrzymki do Fatimy: p. Zdzisław Gadomski, Jerzy Smoliński, Remigiusz Gralewicz, Dariusz Nachtygal. Na zakończenie podzielono 4 torty z sześcioma świeczkami między wiernych zebranych w Kaplicy.
 • Odnowa Chrztu Świętego.
  20 maja 2007 roku o godzinie 12.00 uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie Odnowili Sakrament Chrztu Świętego. Mszy św. przewodniczył Ksiądz Proboszcz Sławomir Kowalski, homilię wygłosił Ksiądz Robert Banasiak.
 • Bierzmowanie
  W rytm życia każdej Parafii wpisuje się co jakiś czas posługa biskupa, który przybywa, aby udzielić Sakramentu Bierzmowania. Przyjęcie Sakramentu poprzedza zwykle długie przygotowanie kandydatów, podczas którego poznają oni przebieg liturgii, a także sens i znaczenie poszczególnych obrzędów. W naszej Parafii młodzież do Sakramentu Bierzmowania przygotowywał Ksiądz Sebastian Krupniewski. Przyjmując Bierzmowanie trzeba być w Stanie łaski. Bierzmowania w naszej Parafii w dniu 27 maja 2007 roku o godzinie 10.30 udzielił Ksiądz Infułat Wojciech Góralski. Sakrament przyjęły 83 osoby.
 • Boże Ciało 7 czerwca 2007 roku.
  Boże Ciało – publiczna manifestacja wiary. Uroczystości zaczęły się o godzinie 11.00 w Kaplicy Świętej Rodziny. Mszy św. przewodniczył Ksiądz Proboszcz Sławomir Kowalski; homilię wygłosił Ksiądz Sebastian Krupniewski. Po jej zakończeniu ruszyła procesja. Jak w ubiegłym roku przebiegła ulicami: „Torfa” Załęskiego, Olsztyńską. PCK i Kopernika. Na trasie stanęły cztery ołtarze. Pierwszy z nich zbudowano w powstającym Kościele. Obecność na procesji jest deklaracją, że jest się człowiekiem wierzącym. Boże Ciało jest publiczną manifestacją wiary i jako dzień błogosławieństwa dla miasta musi mieć konsekwencje w naszym życiu.
 • Pielgrzymka do Wilna
  W dniach 8 – 10 czerwca 2007 roku odbyła się pielgrzymka do Wilna. Zorganizował ją Ksiądz Robert Banasiak. Uczestniczyły w niej 43 osoby.
 • Pożegnanie Księdza Roberta Banasiaka
  24 czerwca 2007 roku– Parafianie żegnają Księdza Roberta Banasiaka. Były kwiaty, podziękowania ... i liczni wierni ocierali łzy z oczu. Wspólnoty tworzące duszpasterstwo naszej Parafii składały podziękowania i życzenia na dalszą duszpasterską drogę Księdza. – Składamy gorące podziękowania za 6 lat, które poświęcił Ksiądz służbie Bogu i ludziom w Parafii Świętej Rodziny. W życiu Parafii uczestniczył Ksiądz od jej powstania od czerwca 2001 roku. Jesteśmy wdzięczni za ogrom pracy, którą Ksiądz wykonał w tym nie tak długim przecież okresie. Dziękujemy za opiekę nad ministrantami. Za troskę i wielkie serce w pracy ze szkołą, która dwukrotnie zajęła I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Piosenki Religijnej. Za kierownictwo duchowe i prowadzenie do Boga młodzieży z Ruchu Światło–Życie.Za wspaniałe przygotowanie naszych dzieci do przyjęcia I Komunii Świętej i Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego, tak, by rozumiały istotę tych wielkich chwil ich życia. Wdzięczni jesteśmy za poświęcenie swojego wolnego czasu na organizowanie wycieczek i letniego wypoczynku dla dzieci. Był Ksiądz dobrym nauczycielem i wychowawcą w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie. Z przyjemnością słuchaliśmy głoszonych przez Księdza homilii, odnajdując w nich drogowskazy dla naszego życia. Dziękujemy za całą posługę związaną z naszym życiem religijnym we Wspólnocie Świętej Rodziny. Życzymy, aby, Dobry Bóg, który daje siłę każdemu ze swoich dzieci, prowadził i strzegł Księdza na nowej drodze. Niech Katedra w Płocku stanie się dla Księdza przyjaznym domem. Prosimy, aby pamiętał Ksiądz, że nasze serca i drzwi naszej Parafii są zawsze dla Księdza otwarte. Zapewniamy o naszej modlitwie. Szczęść Boże!
 • „Nowy Ksiadz w Parafii”
  25 czerwca 2007 roku w naszej Parafii Świętej Rodziny rozpoczął pracę duszpasterską Ksiądz Jarosław Arbat.
 • Wakacyjne spotkania z Bogiem
  Ci, którzy nie zdecydowali się na Pieszą Pielgrzymkę, Pielgrzymowali duchowo. Codziennie o godzinie 20.30 wierni wypełniali Kaplicę, by modlić się za Pielgrzymów Pieszych oraz we własnych intencjach. Wieloletni Pielgrzym Pan Adam Myśłiński radził sobie doskonale z trudami pielgrzymowania, właśnie niesie Krzyż. Ksiądz Sebastian Krupniewski dziarsko zmierza do celu z uśmiechem na ustach ..., ale nie do końca tak było. Pielgrzymi to głównie ludzie młodzi.
 • Moje spotkania z Bogiem.
  Spotkania z Bogiem–to nie tylko uczestnictwo we Mszy św. To indywidualna potrzeba udziału w Pielgrzymowaniu czynnym i duchowym, to organizowanie dni skupienia. W naszej Parafii 30 czerwca 2007 roku rozpoczęto cykliczne dni skupienia Kół Żywego Różańca. Jeżeli wiara jest przylgnięciem do osoby Chrystusa, to przyjęcie Chrystusa i przylgnięcie do Niego znajduje pełny wyraz dopiero w Eucharystii, która jest kulminacją wiary. Podczas Eucharystii Chrystus staje się darem składanym Ojcu za nas. Na mocy powszechnego, królewskiego kapłaństwa również my jesteśmy wezwani do składania Bogu całkowitego daru z nas samych wraz z ofiarowującym się Chrystusem. Przylgnięcie do Niego oznacza wejście w Komunię z Jego darem, oznacza oddawanie życia po to, by zamieniać jen a służbę Kościołowi i braciom. Celem Eucharystii jest twoje nawrócenie, twoje odwrócenie się od własnej woli tak, by twoja wola zaczęła coraz bardziej znikać na rzecz służenia innym. Idziesz do Komunii św., aby się nawrócić, aby odtąd już Chrystus Królował w twoim sercu, by Jego wola stawała się dla ciebie najwyższą wartością. Każda Komunia św. winna utwierdzać twoje przylgnięcie do Jego woli. W związku z tym powinieneś oczekiwać, że Jezus będzie krzyżował twoje plany. Eucharystia ma cię do tego przygotować, ma przyczyniać się do zamierania twojego egoizmu, by mógł wzrastać w tobie Chrystus.
  Jeżeli wiara jest oparciem się na Chrystusie i powierzeniem się Jemu, to w Eucharystii powinieneś powierzać mu wszystkie swoje sprawy, lęki, niepokoje. Eucharystia będzie przynosiła ci wtedy pokój, który rodzi się z wiary w odkupieńczą moc Jezusowej ofiary, z wiary, że On odkupił cię również od lęku, niepewności i stresów, od wszystkiego co niszczy twoje życie duchowe bądź zdrowie psychiczne czy fizyczne. Przez wiarę będziesz mógł przyjmować owoce Odkupienia.

  Rozważania z 30 czerwca 2007 roku.
  „Tak” przy Zwiastowaniu wydaje się czymś radosnym i łatwym w porównaniu z tym ostatnim „tak”, wypowiedzianym przed Krzyżem. Człowiek o wysokim poziomie życia duchowego jest zwykle gotów ofiarować się i poświęcić samego siebie. Znacznie trudniej jest zgodzić się na cierpienia osób bliskich, tych, których bardzo kochamy. Maryja, stojąc pod Krzyżem, wypowiada jakby zdwojone „tak”–niech się tak stanie nam – Jemu i mnie. Jeżeli mój Syn umiłowany ma cierpieć i być torturowany, to niech tak będzie. Zgodzenie się na to było największą ofiarą. To „fiat” Maryi pod Krzyżem spowodowało, że stała się Matką Kościoła, matką nas wszystkich. Macierzyństwo duchowe Maryi ma swoje źródło w tym najtrudniejszym „tak”. Jeżeli jesteś zdruzgotany czy bardzo czymś przygnieciony, to pomyśl, że jesteś wówczas blisko Tej, której życie było tak trudne. Bóg kochał Maryję w sposób szczególny i wyjątkowy, a przecież w Jej życiu było tyle cierpienia. Bóg tak właśnie traktuje swoich przyjaciół. Jest to szczególna forma miłości i zaufania, kiedy Pan Bóg chce, byśmy nie żądali od Niego okazywania nam swoich uczuć, żeby On mógł być wolny. Wyobraźmy sobie idealne małżeństwo w sytuacji, kiedy mąż jest bardzo zajęty jakąś pracą. Żona, kochając go, nie chce mu wtedy w niczym przeszkadzać, sama odnajduje potrzebne mu materiały, starając się pomóc mu tak, jak potrafi. Myśli tylko o nim. To jest ta miłość idealna, kiedy człowiek myśląc o drugiej osobie przekreśla siebie, kiedy nie szuka nawet zainteresowania sobą. Jest to niezwykle trudna miłość. Takiej miłości żądał Chrystus od swojej Matki. Rozważania z 13 października 2007 roku.
 • W Kościele coraz piękniej.
  23 września 2007 roku Ksiądz Proboszcz a wszystkich Mszach św. zaprasza wiernych do budowanego Kościoła. Następny krok do przodu. Zakończono układanie posadzki, która pięknie się prezentuje. Taka piękna posadzka, aż szkoda deptać! Ściana główna, na tle której powstanie ołtarz.
 • Pamiętajmy o wieczności.
  1 i 2 listopada 2007 roku. W tych dniach wspominamy tych, którzy zakończyli już swe ziemskie pielgrzymowanie, a teraz strzegą nas i wspomagają. 1 listopada za uroczystości liturgiczne na Cmentarzu Komunalnym odpowiedzialni byli Księża z Parafii Świętej Rodziny. Mszę św. o godzinie 13.00 celebrował i homilię wygłosił Ksiądz Proboszcz Sławomir Kowalski. Po mszy św., alejkami cmentarza przeszła uroczysta procesja.
 • Wystawa w mławskich Świątyniach.
  Wystawa obrazów w Kaplicy przy Parafii Świętej Rodziny trwała od 8 XI do 16 XI. Wystawa jest połączona z otwarciem Sali Papieskiej Jana Pawła II w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej.
 • 2 grudnia 2007 roku pierwsze bicie dzwonów.
 • Rekolekcje adwentowe.
  Rekolekcje prowadził Ksiądz Janusz Mackiewicz–prałat, dyrektor Wydawnictwa Diecezjalnego w Płocku.
 • Bóg się rodzi.
  Uroczystości Bożego Narodzenia rozpoczęły się koncertem Kolęd i Pastorałek w nowo budowanej Świątyni. Wszystkie Msze św. w czasie Świąt odbywały się w tym miejscu. Pasterkę celebrował Ksiądz Proboszcz Sławomir Kowalski. Oprawę liturgiczną przygotowali wierni. Kazanie wygłosił i życzenia wiernym złożył Ksiądz Proboszcz.
 • Kapłan nawiedzający nasz dom przynosi Boże Błogosławieństwo. Kolęda 2008. 27 grudnia 2007 roku rozpoczęła się wizyta duszpasterzy w domach naszych parafian, która zakończyła się 1 lutego. 10 lutego na wszystkich Mszach św. odczytano sprawozdanie z Kolędy 2007 roku. Ksiądz Proboszcz podziękował za miłą i serdeczną atmosferę, z jaką zetknęli się Kapłani w czasie wizyt.
 • Sprawozdanie 2007 roku. W ramach podsumowania życia naszej Parafii w roku 2007 wynika, że:
  • do życia wiecznego odeszło 37 osób (2006 rok także 37 osób),
  • sakramentu Chrztu Świętego udzieliliśmy 58 dzieciom (2006 rok 72),
  • udzieliliśmy 42 sakramentów małżeństwa w naszej Parafii oraz 3 delegacji do innych/(33 w 2006 roku.)
  • Do I Komunii św. przystąpiło 63 dzieci,
  • do Odnowienia Chrztu Świętego 64.
 • Stan finansowy Parafii za rok 2007 przedstawia się następująco: Całkowity budżet łącznie z kolędą, składką lipcową, opłatkiem, darowiznami, dofinansowaniem z poza źródeł parafialnych, rekolekcji, niedzielnych tac i rezerwy z 2006 roku wyniósł 479,638 zł. Na prace budowlane wydaliśmy 505,284 zł. Na ogólne potrzeby Kościoła jak na KUL, Seminarium Duchowne, misje i inne dzieła wydaliśmy 17.690 zł. Nadal ponad 6.000 zł dopłacamy rocznie do prasy katolickiej znajdującej się przy wyjściu z Kaplicy. Na bieżące funkcjonowanie Parafii jak woda, energia, ogrzewanie, utrzymanie Kaplicy, środki liturgiczne oraz czystości i inne przeznaczyliśmy ponad 34.000 zł. Na koniec roku 2007 deficyt na koncie Parafii wynosi ponad 80.000 zł. Logika cyfr jest bezwzględna: np. rury doprowadzające ciepło między kotłownią a Kościołem i rozprowadzenie ich pod posadzką kosztowały ponad 80.000 zł., zakup dwóch działek blisko 60.000 zł., dzwonnica z montażem i dopłatą do dzwonów ponad 80.000 zł., posadzka granitowa z montażem, keramzytową izolacją i żelbetowym podkładem ok. 220.000, z czego wypłaciliśmy 150.000 zł. Ogólnie rzeczywisty wkład finansowy jest jeszcze większy, gdyż wiele inwestycji zostało wykonanych nieodpłatnie jak: prace ziemne z instalacją deszczową, duże ilości gotowego betonu, transport materiałów z Dolnego Śląska, podarowane paliwa do transportów, tylko właściciele wiedzą ile to ich kosztowało. Pragnę wyrazić wdzięczność wobec Was Drodzy za tę odpowiedzialność i ofiarność, oraz dar duchowy: wspólnotom, dzieci, młodzieży i dorosłych; adoracje. To wsystko jest wyrazem naszej wiary i miłości do Boga. Z prac budowlanych w obecnym 2008 roku planujemy dokończyć wykładanie klinkierem ścian bocznych, wstawić drzwi, przygotować pomieszczenie do ogrzewania Kościoła z instalacją ogrzewającą, uporządkować chór, zakrystię, ścianę ołtarzową w drewnie i być może pomalować ściany (czyli zrealizować podstawowe prace w Kościelne), ułożyć alejki z kamienia granitowego wokół Kościoła. Do marca spłacić zobowiązania finansowe wynikające z prac w roku 2007. Prawdopodobnie zabraknie środków na wyposażenie wnętrza w oświetlenie, nagłośnienie, ławki, konfesjonały. Niemniej zrealizowanie zamierzonych planów pozwoli nam przejść późną jesienią na stałe do Kościoła. Oby Pan Bóg w swojej opatrzności nam w tym pobłogosławił. 


Odwiedziny na stronie:

Dzisiaj38
Tydzień179
Miesiąc916
Wszystkie85092

VCNT - Visitorcounter

Użytkownicy

Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości