Ogłoszenia parafialne 14-01-2018

PLAN   WIZYTY   DUSZPASTERSKIEJ

15 stycznia – poniedziałek od godz. 15.00

Al. J. Piłsudskiego –      pocz. jeden ksiądz od nr 6, drugi ksiądz od nr 36

16 stycznia – wtorek od godz. 15.00

  1. Broniewskiego blok i domy prywatne – pocz. od bloku jeden ksiądz
  2. Szpitalna do PCK, Staszica i Staszewskiego – pocz. od Szpitalnej nr 2 jeden ksiądz

17 stycznia – środa od godz. 15.00

  1. Szpitalna od PCK –   jeden ksiądz
  2. Piechowskiego do PCK, Klickiego i Braci Koszutskich – pocz. od Piechowskiego 1

18 stycznia – czwartek od godz. 15.00

  1. Olsztyńska i Mrozowskiej – dwóch księży, jeden od Olsztyńskiej nr 1, drugi nr 59

19 stycznia – piątek od godz. 15.00

  1. Różana – jeden ksiądz od nr 1 do ul. Szpitalnej
  2. Witosa – pocz. od nr 2  jeden ksiądz

20 stycznia – sobota od godz. 9.00

  1. Tuwima domy prywatne – pocz. od nr 4 jeden ksiądz
  2. Tuwima bloki nr 1 i 3 – pocz. od nr 1 jeden ksiądz od godz. 10.30

22 stycznia – poniedziałek od godz. 15.00

  1. Piechowskiego – od ul. PCK