Ogłoszenia parafialne 18-02-2018

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
I  Niedziela Wielkiego Postu  /18.02.2018 r./

  1. Rozpoczęliśmy Okres Wielkiego Postu. Dobrze byłoby, aby każdy z nas podjął w tym szczególnym okrasie postanowienia rozwijające nas duchowo i moralnie. Nie chodzi o chwilowe parotygodniowe wyrzeczenia, lecz o zachowania rodzące trwały rozwój ku życiu w miłości Boga i bliźniego. Niech ten czas jaki mamy przed sobą będzie dla nas owocny dla naszych codziennych doświadczeń i w drodze do Boga.
  2. Przez cały okres Wielkiego Postu powstrzymujemy się od udziału we wszelkiego rodzaju zabawach. Czynami pokutnymi są: modlitwa, jałmużna, uczynki niosące miłość innym, post, umartwienie przez pełniejsze pełnienie codziennych obowiązków.
  3. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście dla dzieci w każdy piątek o godz. 16.30, dla dorosłych o godz. 17.20, dla młodzieży o godz. 19.00. W tym dla przystępujących do sakramentu bierzmowania obowiązkowo.
  4. Gorzkie Żale w każdą niedzielę przed Msza Św. wieczorną o godz. 17.40.
  5. Od tygodnia codzienną Adorację Najświętszego sakramentu rozpoczynamy o godz. 17.20. Różaniec w poszczególne dni tygodnia odmawiamy w następujących intencjach : poniedziałek – za dzieci i młodzież; wtorek – za chorych; środa – za małżeństwa; czwartek – za kapłanów; piątek – za zmarłych; sobota – za rodziny, parafię i ojczyznę.
  6. Dziś po Mszy Świętej o godz. 12.00 spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do Odnowienia Chrztu Świętego.
  7. Staramy się aby nasz kościół był ogrzewany. Stąd zwracamy się z prośbą, aby ofiary na tacę w przyszłą niedzielę potraktować jako dar finansowy na Prośbę o te szczególne wsparcie kierujemy raz w roku, jako  wyraz troski o nasze wspólne dobro.