Ogłoszenie duszpasterskie II Niedziela Adwentu  10.12.2017 r

  1. Przypominamy, że Roraty – Msze Święte ku czci Matki Bożej w okresie Adwentu odprawiają się dla dorosłych oraz dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 6.30, w soboty o godz. 7.00. Po Mszy Świętej zapraszamy dzieci na śniadanie roratnie do domu parafialnego.

  1. Obecną niedzielą rozpoczynamy Rekolekcje Adwentowe. Rozważania rekolekcyjne poprowadzi ks. dr Waldemar Pawlik wiceprowincjał ze Zgromadzenia Księży Pallotynów. Prosimy o dar modlitwy w intencji rekolekcji, by był to czas szczególnego działania Bożej łaski dla dobra nas wszystkich.
  1. Dziś porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę. Rekolekcje potrwają do wtorku. Nabożeństwa dla dzieci o godz. 6.30 w połączeniu z Mszą Świętą Roratnią oraz po południu o 15.30. Prosimy rodziców o pomoc dzieciom w ich obecności w poniedziałek i wtorek na nabożeństwach oraz w  przystąpieniu do spowiedzi i komunii św.  Dla młodzieży nabożeństwo jutro o godz. 19.15, przy czym dla przystępujących do sakramentu bierzmowania obowiązkowo. Natomiast we wtorek  prosimy młodzież o obecność na Mszach Świętych z dorosłymi. Msze Święte dla dorosłych przez najbliższe dwa dni  o  godz. 9.00;  16.30 i 18.00. Półgodziny przed mszami świętymi będzie adoracja Najświętszego sakramentu połączona z odmówieniem Litanii do błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, którego wstawiennictwu zawierzamy te Adwentowe rekolekcje. Odwiedziny chorych w poniedziałek i wtorek od godz. 12.00. Adresy chorych  prosimy  zgłaszać w zakrystii po Mszach Świętych. Szczegółowy program rekolekcji znajduje się w gablocie.
  1. Po Mszy Świętej oprócz świec wigilijnych Caritasu można wesprzeć zbiórkę do puszek na śniadania roratnie.